Diamant-groep te Tilburg is een leerwerkbedrijf en draagt bij aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Diamant-groep is partner van onder andere gemeente Tilburg bij het realiseren van arbeidsparticipatie en het uitvoeren van de Participatiewet.

Diamant-groep is gehuisvest in twee gebouwen aan de Zevenheuvelenweg  14 en 16 te Tilburg. Als gevolg van een toename van afspraken op het kantoor van Diamant-groep  is de behoefte aan spreekkamers toegenomen. Daarnaast huurt Diamant-groep met enige regelmaat ruimte voor grotere bijeenkomsten. Bureau van Berkum BV is gevraagd een ontwerp te maken waarmee de vraag naar extra spreekkamers wordt beantwoord èn de huidige bedrijfskantine breder ingezet kan gaan worden.

Er is door Bureau van Berkum een ontwerp gemaakt waarin beide gebouwen met elkaar worden verbonden middels een gang met daaraan spreekkamers. Via de gang is tevens de aangepaste bedrijfskantine bereikbaar . Het aangepaste deel van de bedrijfskantine wordt multifunctioneel: een grote ruimte is geschikt voor grote bijeenkomsten zoals bedrijfspresentaties of recepties. De grote ruimte is tevens op te delen in twee grotere vergaderzalen.

Vooruitlopend op voornoemde plannen is de grootkeuken gerenoveerd. De renovatie van de grootkeuken is als afzonderlijk project uitgevoerd en eind augustus 2017 opgeleverd. De feestelijke ingebruikname was 4 september 2017

Status volledige project: voorlopig ontwerp gereed.  Deelproject “Renovatie grootkeuken”: augustus 2017 opgeleverd.

Start uitvoering: voorjaar 2018.

Categorie
Advies, Renovatie, Uitbreiding