In nieuwbouwwijk Westergouwe is een groot kindcentrum gepland. Het programma heeft een omvang van 10.000m2 bruto vloeroppervlak. Daarbij is nog een woningbouwprogramma voorzien van ca. 40 woningen. Er is ruimte gereserveerd in Westergouwe III. De randvoorwaarden vastgelegd, er zijn studies uitgevoerd waaruit blijkt dat het te realiseren programma op de beoogde plek past. Met het oog op stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit is nu meer een conceptuele benadering van de opgave gewenst.

De onderzoeksopdracht luidde: “Onderzoek op conceptueel en abstract niveau op welke manieren het programma in massa is vorm te geven, rekening houdend met de landschappelijke randvoorwaarden uit het stedenbouwkundig ontwerp”. Het doel van de massastudie was het genereren van oplossingsrichtingen, zodat betrokken partijen kunnen komen tot een of meer voorkeursvarianten, zodat deze in aanvulling het op programma van eisen aan de nog te selecteren architect kunnen worden meegegeven.

 

Bureau van Berkum BV heeft deze ontwerp- en adviesopdracht in collegiale samenwerking uitgevoerd met Michiel van der Wielen van Wielen Architecten uit Utrecht.

Datum
Category
Advies, Nieuwbouw, Onderwijs