Voorafgaand aan deze ontwerpopdracht heeft Bureau van Berkum BV in opdracht van Stichting Scala – in afstemming met gemeente Drunen – onderzoek uitgevoerd naar de gebouwen een zestal basisscholen in de regio. Met als centrale vraag: “Wat is nodig? Upgrading, renovatie of vervangende nieuwbouw?”

In het geval van de Lambertusschool in Haarsteeg, het pilot-project, is er gekozen voor een upgrading. In een aanvullende ontwerpopdracht hebben we samen met vertegenwoordiging van school en schoolbestuur een maatregelenpakket samengesteld en een ontwerp gemaakt. De school is na een aanbesteding tussen januari en september 2022 fors onder handen genomen. Nagenoeg alle ruimten zijn voorzien van nieuwe vloer-, wand- en plafondafwerkingen. De elektra-installatie is (nagenoeg) compleet vervangen en er zijn ventilatiesystemen aangebracht. Het gebouw heeft met deze ingrepen een energielablesprong gemaakt van G naar A+. Voor dit project is gebruik gemaakt van de SUVIS-subsidie (Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen). Met de upgrading zijn er tevens enkele functionele verbeteringen doorgevoerd in het gebouw in aansluiting op de onderwijsvisie: groepsruimten zijn met elkaar verbonden middels schuifwanden en er zijn zichtlijnen gecreëerd tussen diverse ruimten. Met een een nieuwe luifel en herinrichting van het entreegebied heeft de Lambertusschool een frisse entree gekregen. Met deze upgrading kan het schoolgebouw nog 10 tot 20 jaar worden gebruikt.

Meer foto’s volgen spoedig.

Datum
Category
Advies, Onderwijs, Renovatie