Esthetisch ontwerp grootonderhoud van 196 woningen verdeeld over 4 appartementencomplexen in opdracht van WonenBreburg. Het esthetisch ontwerp omvat de aanpassing van de entrees opdat deze een groter gevoel van veiligheid geven, volledige herziening van het kleurenplan, waarmee de woningen (door buurtbewoners voorheen aangeduid als de grijze flats) een nieuw uiterlijk krijgen. Ontwerp 2015, uitvoering 2016.

Status: gereed.

Project gepubliceerd onder vermelding Arec Ingieursgroep, projectarchitect: H. v. Berkum.

Datum
Category
Renovatie, Woningbouw