Over Bureau van Berkum BV:

Bureau van Berkum BV is een door Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) erkend architectenbureau. Wij werken als architect en huisvestingsadviseur voor professionele organisaties met (maatschappelijk) vastgoed.

Onze opdrachtgevers: gemeenten, bedrijven, woningbouwcorporaties, organisaties in de sectoren kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs.

Gebouwen en complexen van deze organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, onderhoud, renovatie, verduurzaming, functiewijziging en verhuizing zijn aan de orde van de dag.

Bureau van Berkum BV is geworteld in een stevig netwerk van adviseurs op het gebied van huisvestingsadvies, duurzaamheid, veiligheid, onderhoud, bouw(kosten)management, tekeningenbeheer en installatie-advies. Wij kennen de regelgeving. Wij onderzoeken, ontwerpen en maken plannen graag werkelijkheid.

BureauVanBerkum | Architectuur & Advies is een handelsnaam van Bureau van Berkum B.V. Wij zijn geregistreerd in het handelsregister met KvK-nummer 66754488.

Een volledig CV en een selectie van projecten vindt u op LinkedIn.